Årets første skitur var annonsert å gå også til Kjersti og Leif sin hytte ved Fløyta. Nå er det kommet innstramminger fra myndighetene, og da ser trim – og turgruppa seg nødt til å utsette turen, til tross for at det allerede var tatt forholdsregler med å møtes utendørs.

-Vi følger offentlige retningslinjer med hensyn til smittevern, og slik det er nå, er det ikke mulig å gjennomføre, sier leder Kai Melby.

Det vil ikke bli programfestet flere skiturer denne sesongen da det er knyttet stor usikkerhet til covid-19.

-Vi følger situasjonen nøye, og setter opp turer på kort varsel når vær, føre og smittevernregler tilsier det, sier Kai, som oppfordrer alle til å bruke skogen enten det er til fots, på truger eller på ski.

I Skiforeningens gode oversikt Markadatabasen kan du se hvilke løyper som er oppkjørt på Feiringåsen og i områdene rundt.

Den tradisjonsrike nyttårsturen til Røiselihytta må utsettes.