10.01.21 – Det er kjørt opp scooterløyper fra Vangen (Nord-Feiring) via Tørrtopp og Atthaldsdammen og videre til Bøhnshytta. I løpet av formiddagen blir det ryddet parkeringsplass ved Bøhnshytta og ved Fløyta. Derfra kan du nå følge ny trasse til Fløyta og videre til Almelihaugen. Fra Almelihaugen går det løyper sørover forbi Trøllkjerka og over til Tisjøvegen og Hurdal.

Fra Vangen er det som vanlig kjørt løype via Holmtjennet opp til Dalkollen. Det er også kjørt opp løype fra Øverbygda opp til Dalkollen. Derfra jobber Geir nå på søndagsmorgen med å kjøre løype opp til Skreikampen. Løypene blir lagt ut på markadatabasen når de er kjørt.

Her finner du løypebok for Feiring IL (pdf) med oversikter over alle løyper på Feiringåsen.

Tusen takk til løypekjørere Halvor, Kai og Geir og hjelpemannskapet!

Mye toppbrekk å rydde av veien for løypekjørerne. Foto: Kai Melby