Det 16. Feiringtinget avholdes søndag 14. februar kl. 19.00. I år holdes møtet digitalt og streames via vår Facebook-side Feiring – fager og frodig.

I de femten årene siden Feiringregjeringa ble opprettet, har vi avholdt Feiringtinget på Fløygir med åpne dører for alle som vil få et innblikk i hva vi driver med. I år må vi avholde årsmøtet vårt digitalt. Vi håper dette er en løsning som vi kun må ty til i år!

Hva er Feiringtinget?

Feiringtinget er Feiringregjeringas årsmøte, hvor alle bygdas innbyggere og andre interesserte er velkommen. Her tar vi opp saker som angår oss alle, ser tilbake på året som er gått og skisserer veien videre.

Hva står på planen for Feiringregjeringa?

I høst har Feiringregjeringa drøftet hvordan vi kan justere kursen for å sikre fortsatt engasjement. Hvordan kan vi legge til rette for at flere kan få oppleve gleden ved å bidra med noe, enten det er smått eller stort? Vår hovedkonklusjon er: Vi må dele de store oppgavene opp i mindre, konkrete og tidsavgrensede oppgaver. Og, viktigst: vi må ha det mer moro og sosialt! Les gjerne denne saken om våre planer for veien videre! Ønsker du å være med, er det fortsatt mulig å melde seg! Send oss en epost til info@feiring.info eller snakk med Monica Almeli i valgkomiteen på telefon 97152935.

Har du saker vi skal ta opp?

Saker som ønskes tatt opp på Feiringtinget, må være oss i hende innen 8. februar, på e-post info@feiring.info.

Det blir vanlige årsmøtesaker, inkl. valg av nye ministre.

Slutt ca. kl. 20.00

NB! Det er vanskelig å gjennomføre digitalt valg. Derfor kommer vi til å legge fram valgkomiteens innstilling på feiring.info før årsmøtet, slik at det er mulig å komme med innspill. Vi håper alle bærer over med denne måten å gjøre det på akkurat i år.

Hvor?

For å følge årsmøtet må du ha konto på Facebook, eller sitte sammen med noen som har det. Søk opp «Feiring – fager og frodig». Der finner du sendingen vår live fra kl. 19 den 14.februar.

Feiring – Fager og frodig – vår side på Facebook