Med sekretær og PR-minister på skjerm, og resten av ministeriet med behørig avstand i Veslesalen, sparket Feiringregjeringa i gang det nye året.

Under Feiringtinget 14.februar ble det valgt inn ikke mindre enn 17 ministre med ansvar for smått og stort for bygdas ve og vel. Feiringminister Nina G. Stefferud er ivrig på å komme i gang, men må vente med å samle hele gjengen til korona har sluppet taket.

De som møttes på onsdag er lederne for de 4 departementene: Finans, Kultur, PR og Oppvekst (Feiring ungdomslag). I dette forumet, som vi kaller Feiringråd, møter også Feiringministeren med sekretær, samt Trivselsministeren, som skal sørge for at trivsel, hygge og moro kommer i forgrunnen i regjeringsåret vi har foran oss. Trivselsminister er tidligere sekretær Hanne Jevnaker. Hanne overlater nå sekretærjobben til Anita Oleanne Slettvold, som er nyinnflyttet til bygda.

Kulturminister Linda Gulbrandsen er tilbake etter et års pause. Hun bobler av ideer til nye kulturarrangementer, i tillegg til at hun ønsker å videreføre tradisjoner som Fløygir-Quiz og Julemarked.

Finansminister Sverre Limbodal har fått utvidet portefølje, og er nå Finans- og Bokholderminister. Han har allerede vært i bokbyttebua ved Coop og ryddet.

Lisa Brodshaug har hatt første møte med sitt PR-departement. Av saker som ble drøftet var bl. a. nye t-skjortedesign for Feiringkolleksjonen hos Duggul.

Leder i Ungdomslaget (Vaktminister) Tore Bjørnstad kunne oppdatere om oppussing og planer for lys og lyd på Fløygir, i tillegg til den gledelige nyheten at teater – og dansegruppa er i gang med øvinger. Fritids- og ungdomsklubben må vi dessverre vente med.

Av andre ting på agendaen var:

  • Tilskudd til Freesbeegolfbane til området nedenfor Feiring vgs., kr 96 000, er nå kommet på konto. Feiringregjeringa søkte Sparebankstiftelsen om dette i fjor.
  • Tiltak for forbedring av akustikk i Storsal og Veslesal på Fløygir
  • Aldershjemmet – hvordan ligger det an?
  • Fløygir fyller 100 år i år – hvordan kan det markeres?
Øverst: sekretær Anita Olianne Slettvold, til høyre: PR-minister Lisa Brodshaug, i midten f.v: Vaktminister Tore Bjørnstad, trivselsminister Hanne Jevnaker, kulturminister Linda Gulbrandsen, finans – og bokholderminister Sverre Limbodal og Feiringminister Nina G.Stefferud.