Det 16.Feiringtinget ble avholdt via digital sending søndag 14.februar. Torbjørn takket av etter fire år, og Nina ble valgt til ny Feiringminister. Her kan du lese referat fra møtet.

Les mer:

Gir seg etter fire år

Nina er ny Feiringminister

Avspark med avstand

Feiringregjeringa 2021:

Feiringminister Nina G. Stefferud
Sekretær Anita Slettvold
Vaktminister Tore Bjørnstad
Stab Hanne Jevnaker
Finans- og bokholderminister Sverre Limbodal
PR-minister Lisa Brodshaug
Skiltminister Espen Eik
Kalenderminister Anne Kari Røise
Plakatminister Guro Ekornholmen
Helseminister Jonas Langgård
IT-supportminister Arild Askeland
Blomsterminister Ulrikke deVibe
Nytenkingsminister Aina Aksnes
Kulturminister Linda Gulbrandsen
Trampolineminister Kurt Skage
Landbruksminister Jan Kristen Brodshaug
Juleministeriet Liv Sigrid Solberg og Kjellrun Wollvik
Quizminister Ole Johan Aasen
Truge- og akeminister Jan Erik Hanestad