Så blir det annerledes 17.mai i år også.

«Vi ses i 2021», sa vi i vår 17.mai-sending i fjor. Nå er dagen her snart igjen, og også denne gangen må vi forberede oss på en dag uten barnetog og de andre tradisjonene vi er glad i.

Feiringregjeringa og FAU gjør det vi kan for å bøte på savnet, og lager også i år en digital sending med de faste programpostene. Vi tillater oss noe gjenbruk fra i fjor, men vi får nye innslag med tale fra 8.trinn, 17.maisanger fra 3. og 4.trinn, samt et innslag fra barnehagens rosaruss. Det blir også flotte bilder fra tidligere 17.mai’er i bygda, loddsalg og selvsagt skal vi få høre nasjonalsangen sunget av bygdas flotte mannskvartett.

Sendinga kan du se her!

FAU holder lotteri

Foreldreutvalget (FAU) ved Feiring skole er arrangør av 17.mai-feiring for hele bygda. 17.mai er en av de store inntektskildene for FAU, penger som kommer skolen og elevene til gode. For å få inn litt penger, holder FAU et lotteri hvor du kan vippse eller sette penger inn på konto for å være med i trekningen.

FAU sin Vipps er #648111, bankkonto 2050.09.12260. Vipps eller sett inn et valgfritt beløp og vær med i trekningen av flotte premier!

Mannskvartetten Røst synger ved Lysthuset 17.mai. Koret består av Jan Kristen Brodshaug, Bjørn Aasen, Erik Hoel Skjønhaug og Stig Røset.

Røst holder konsert ved Feiring kirke kl. 10.00 og på Lysthuset kl. 13.00. NB – værforbehold, avlyses hvis nedbør.

Bilder fra din 17.mai

Legg gjerne ut bilder fra din 17.mai-Feiring på Instagram og bruk emneknaggen #feiringbygda.

Feiringregjeringa og FAU ønsker alle sambygdinger og venner av Feiring en riktig god 17.mai-Feiring, og håper vi ses til tradisjonell festdag i 2022!