Bli med og gjør Årneslandet fint til sommersesongen! Vi møtes tirsdag 8.juni kl. 18.00.

Dette skal gjøres:

  • Montering av nytt stupebrett
  • Kvistrydding
  • Utsetting av vanntrampoline
  • Utsetting av markeringsbøyer
  • Beising av gapahuk

Finn deg en oppgave du kan tenke deg å bidra med og ta med utstyr som kan være nyttig (ryddesag, ryddesaks, bred malingskost med spann etc).

Ta gjerne med kaffe og nistekurv!

Gapahuken skal beises.