Velkommen til hyggelig samvær på Feiring bedehus, onsdag 24.11. kl. 12.00.

Besøk av tidligere misjonær Bjørg Rønning. Berit Vetland synger og spiller piano.

Sigurd Bjørnstad kåserer om gamle seterbruk i Feiring.

Sang – musikk – andakt – servering – utlodning.

Alle er hjertelig velkommen!

Arr.:  Feiring Indremisjon