Feiring ungdomslag inviterer på kaffe og jubileumskake søndag 10.oktober kl. 13-15.

Forrige helg var det hektisk aktivitet i alle rom på Fløygir, det var spikring, skruing, maling, bæring og vasking. Dugnaden har fortsatt utover i uka. Feiring ungdomslag klargjør huset for høstsesongen.

100 år med aktivitet

Det er 100 år siden Fløygir ble åpnet. Selve 100-årsdagen var i mars, men det er først nå det er mulig å møtes for å markere jubileet. Ungdomslaget har valgt vekk festtaler og røde løpere til fordel for aktivitet med ungdommen i fokus.

-Lyden av liv og røre og ungdom som bruker huset, er egentlig den beste 100-årsmarkeringa vi kan få, sier Tore Bjørnstad, leder av Feiring ungdomslag. -Det viser at vi har klart å holde liv i visjonen for huset; et sted for ungdom å være sammen i aktivitet.

Ordet «Fløygir» stammer sannsynligvis fra norrønt og assosieres med «å sverme». Det er nok mange som forbinder forsamlingshuset vårt med svermerier og forelskelser. Med dagens aktivitet kan man håpe det blir sånn i framtida og. At det vokser og gror i bygda vår er i hvert fall sikkert. Begge dager var et tjuetalls unger og ungdommer i aktivitet på Fløygir.

Lyden av liv og røre og ungdom som bruker huset, er egentlig den beste 100-årsmarkeringa vi kan få

Tore Bjørnstad, leder i Feiring ungdomslag
En fin gjeng ungdommer fra 10 til 15 år var samlet til arbeids -og aktivitetshelg på Fløygir i helga. Her i sofaen på det nye klubbrommet.

Samlingspunkt for flere

Det er ikke bare ungdommen som bruker Fløygir. En rekke lag og foreninger bruker lokalet fast til møter og tilstelninger, i tillegg til at det hyppig leies ut til både konfirmasjoner, bryllup, minnesamvær og andre tilstelninger.

Fløygir eies av Feiring ungdomslag nå som den gang det ble bygget. De siste årene har Feiringregjeringa vært sterkt involvert i driften av huset. Dette har vært i en tid da ungdomslaget har ligget nede. Feiringregjeringa har vært en sterk bidragsyter til at huset og Ungdomslaget er på beina, og i dag driver et fritidstilbud for barn og ungdom i Feiring.

2.etasje er ungdommen sitt

De siste to årene har ungdomslaget jobbet med å omgjøre det såkalte Hyggerommet i 2.etasje til klubbrom for fritidsklubben og ungdomsklubben. Samtidig har vaktmesterleiligheten blitt et slags flerbruksrom, hvor det skal oppbevares kostymer og teaterrekvisitter, i tillegg til at det kan fungere som møterom og øvingslokale.

Alt dette har ungdomslaget lyst til å vise fram til deg, og inviterer altså på en visning søndag 10.oktober kl. 13-15. Da får du servert kaffe/brus og kake. Kl. 14 blir det et lite innslag fra teatergruppa i Storsalen, med splitter nytt teaterlys.

Vel møtt!