Ved årsskiftet fikk vi tilbake et busstilbud i Feiring, etter å ha vært kollektivløse siden Vy la ned ruta Gjøvik-Oslo Lufthavn-Oslo. Det er Ruter som betjener det nye tilbudet.

Nå som vi igjen kan reise kollektivt, lurer vi på om folk er klar over tilbudet, og benytter seg av det. Vi vil også gjerne vite om det er avganger som savnes, korresponderer dårlig etc.

Foto: Eidsvoll Ullensaker Blad

Vi i Feiringregjeringa er opptatt av at vi skal ha et kollektivtilbud i bygda. Vi sto på for få busstilbudet tilbake, og skal gjøre det vi kan for at det opprettholdes. Da er det viktig at det tilbys avganger som faktisk er nyttige for befolkningen i det daglige.

Send gjerne en epost til info@feiring.info eller bruk kommentarfeltet på Facebook under denne artikkelen.

Avganger

Fra Stubberud, Nord-Feiring til Hammerstad / Eidsvoll st. (man-fre)
7.12

8.28

12.47

16.23

18.06

20.06

Fra Eidsvoll st. til Feiring (man-fre)

6.45

12.13

13.56

15.46

17.15

19.15