For en stund siden la vi ut en sak om busstilbudet i Feiring, som skapte stort engasjement. Blant tilbakemeldingene vi fikk, er at Gjøvik-bussen savnes i bygda.

Har vært i kontakt med Vy

På Vy sine nettsider kan vi lese at Vy15 (Oslo-Gjøvik) er midlertidig innstilt på grunn av koronasituasjonen. Feiringregjeringa har sendt en forespørsel til Vy om når vi kan forvente at ruta gjenopptas.

-Vi har blant annet vist til at flytrafikk og pendlervirksomhet har tatt seg opp igjen. I tillegg har vi vist til at det har kommet en videregående skole i bygda, med et hundretalls elever og 45 ansatte, noe vi mener må tas med i vurderingen av et framtidig passasjergrunnlag, sier Feiringminister Nina G. Stefferud.

Svaret fra Vy var at «det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse på oppstart av linje Vy15».

I mange år har Feiring nytt godt av ruta mellom Gjøvik og Oslo via Oslo Lufthavn. Den siste tida ble den driftet av Vy, som også la den ned da pandemien brøt ut.
Foto: Utsnitt fra arkivfoto Totens Blad, Jan Olav Andersen

Misnøye også på Toten

På Toten-sida advarer de nå mot fraflytting om ikke busstilbudet snart kommer tilbake. «Initiativ Skreia» er på bana i Totens Blad med et forslag om at kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Eidsvoll må gå sammen og finne en løsning.

Feiringminister Nina G. Stefferud deler totningenes bekymring.

-Gjøvik-Oslo Lufthavn er en viktig livsnerve også for Feiring. Det handler ikke bare om flypassasjerer og pendlere, mange feringer brukte også bussen for å komme seg nordover til Skreia, Lena og Gjøvik, påpeker Nina G.Stefferud.

Eva Stuldalen Melby fra Feiring har sin mor på Skreia og brukte bussen fast før ruta ble lagt ned.

-Mange herfra har lege, tannlege, frisør eller fotpleier på Skreia og Lena. For ikke å snakke om alle som pleier å handle på Toten, sier Stuldalen Melby til Totens Blad.

Les hele saken i Totens Blad her (abo)

Usannsynlig med utvidelse av Ruters tilbud

Når det gjelder Ruters tilbud leser vi ut ifra tilbakemeldingene at det savnes en buss tidligere på morgenen, samt et tilbud i helgene. Mediesakene rundt nedskjæringer i busstilbudene pga. mangel på korona-kompensasjon fra myndighetene, gir oss ikke store forhåpninger om noe forhandlingsrom. Pandemisituasjonen med stigende smitte i samfunnet, gjør at pilene igjen peker nedover for buss-selskapene.

-Opprinnelig hadde vi en ukentlig vekst etter gjenåpningen, men i uke 44 falt antall reiser fra 81 prosent av normalnivå til 78 prosent. Det forteller oss at reisemønstre ikke har stabilisert seg ennå, bekrefter pressevakt i Ruter Knut-Martin Løken til EUB.

Les hele saken i EUB her

Ordfører Hege Svendsen er bekymret for tilbudet i Feiring og Minnesund om det ikke kommer statlige midler på bordet.

– Det er bare et knapt år siden jeg slapp jubelen løs over at vi fikk på plass et busstilbud etter mye arbeid. Nå er jeg veldig redd for at busstilbudet vi har kjempet på plass i Feiring ryker. Vi har heller ikke et velfungerende busstilbud på Minnesund og Langset og planen var å kjempe videre for å få dette på plass. Det ser mørkt ut nå, sier Svendsen til EUB.