Feiring idrettslag avventer sesongens ski-/hytteturer pga. covid-situasjonen. – Slik smittevernreglene er nå, kan vi ikke gjennomføre de tradisjonelle skiturene til hytter på Feiring-åsen, sier Irene A. Bjørndal i Trim – og turgruppa.

FIL kommer tilbake med informasjon om skiturene når det igjen åpnes for at vi kan samles.

Ski-/hytteturene samler ofte mange innendørs. Det er ikke mulig å gjennomføre med dagens smittevernregler.