Velkommen til Feiringregjeringas årsmøte, søndag 20.februar kl. 18.00 på Fløygir!

Her får du høre om hva Feiringregjeringa har gjort i året som er gått, og hva som er planene for 2022.

Saker som ønskes tatt opp, sendes til Nina G. Stefferud på e-post feiringminister@feiring.info innen 13.februar.

Vi trenger hjelp!

Kunne du tenke deg å bidra til at Feiring skal være et godt sted å bo?

Feiringregjeringa er nå inne i sitt 17.år. Valgkomiteen jobber nå for å få på plass nytt mannskap. Vi er helt avhengig av at flere tar i et tak for å opprettholde aktiviteten.

Feiringregjeringa er et dugnadsbasert, tverrpolitisk bygdeutviklingsprosjekt som jobber for at Feiring skal være et trygt og godt sted å bo. Vi tilbyr kulturarrangementer og sosiale møteplasser. Vi sørger for informasjon ut til innbyggerne om det som skjer i bygda, og markedsfører Feiring i ulike kanaler. Vi brukes som høringsinstans av det offentlige i saker som berører bygda.

Kunne du tenke deg å være med på dette? Vi trenger folk til både små og store oppgaver, og det er plass til alle. Ta kontakt med oss, så finner vi en oppgave til deg! Valgkomiteens leder er Monica Almeli, telefon 97152935.

Dette har Feiringregjeringa gjort i 2021

Til tross for at pandemien har hengt over oss, har Feiringregjeringa vært fullt operative og sørget for aktivitet både fysisk og på digitale flater.

Film med helseministeren
Digital hagevandring
Jule-quiz
Feiringkalenderen
Skilt-moro
Vanntrampolina
Julemarked 2021
Feiring t-skjorte