Feiring indremisjon inviterer til formiddagstreff på Bedehuset onsdag 23.2.kl.12.00.

-Vi får besøk av Fellesmusikken Eidsvoll som har mye fin sang og musikk i sitt

program, forteller Edvard Brodshaug. Det blir også andakt, servering og utlodning.

Alle er hjertelig velkommen!