Feiring 2005: Folketallet sank, Fløygir sto tomt og skolen sto i fare for å bli lagt ned. Da trådte gode krefter i bygda til.

Feiringregjeringa går inn i sitt 17.år. Her får du historien om hvordan det hele kom i stand!

Teksten er hentet fra heftet som ble gitt ut ved 10-årsjubileet i 2015

Feiringregjeringa skal, sammen med innbyggerne, legge til rette for ei aktiv og inkluderende utvikling av ei bygd folk i Feiring vil føle stolthet av, tilhørighet og identitet med, og med den bakgrunn spille en viktig rolle i utviklingen av Eidsvoll kommune.

Tiltredelseserklæringen av 2005

Et brev

I oktober 2005 gikk et brev ut til alle husstander i Feiring, signert en initiativgruppe bestående av Vidar Svendby, Kjell Arne Melby, Guro Ekornholmen, Vibeke Melby og Hans Ekornholmen. I brevet ble bygdefolket invitert til folkemøte om Feirings framtid.

«Målet med møtet er å åpne opp bygdas muligheter, finne konkrete punkter til hva som kan jobbes videre med, og at det velges en gruppe som kan påta seg oppdraget», sto det å lese i brevet.

Noen hadde tenkt noen tanker

Kjell Arne Melby hadde lenge syslet med tankene: hvordan skal vi få til vekst og utvikling i Feiring? Hva kan gjøres for å hindre synkende folketall? Hvordan kan vi etablere et varig initiativ?

-Ved å koordinere kreftene i bygda og organisere arbeidet på en demokratisk måte, var Kjell Arnes forslag.

Kanskje kan historien trekkes enda lenger tilbake. I 2004 engasjerte Vidar Svendby seg i å finne en løsning for Fløygir, som i praksis var lukket og låst: ingen betalte regninger eller sørget for vedlikehold. Ungdomslaget, som eide huset, var i praksis konkurs. Med en ny driftsmodell kom flere tanker og ideer om å jobbe for en positiv utvikling i Feiring.

Nationen 5.11.2005: Vil redde framtida

Vi trenger flere folk!

Både Kjell Arne og Vidar hadde observert en bekymringsverdig utvikling: Befolkningstallet gikk nedover. I 1995 hadde bygda 925 innbyggere, i 2005 var tallet 867. – Vi måtte ta innover oss at dette ville bety en svekkelse av skole, servicetilbud, kulturliv, boligmarked og næringsvirksomhet, sier Vidar. En befolkningsøkning var viktig for at Feiring fortsatt skulle være ei levende bygd.

-Jeg så jo at Feiring hadde så mye å tilby! En unik kombinasjon av nærhet til naturen, til flyplassen, hovedstaden og mjøsbyene, sier Vidar.

Vinteren 2005 inviterte Kjell Arne Melby og Ole Edvard Brodshaug til et møte på «Kommun», med planer for en næringsforening i bygda. -Jeg var av den oppfatning at vi måtte skape arbeidsplasser for å få folk til å ville bosette seg her, sier Kjell Arne.

Regjering – Det var en genistrek (EUB 13.1 15)

Hvem vil flytte til et sted uten skole?

Omtrent samtidig satt en aksjonsgruppe og diskuterte en strategi for bevaring av Feiring skole, som på ny var rammet av nedskjæringer og trusler om nedleggelse. For dem var skolen en essensiell brikke i et levedyktig Feiring. – Ingen vil jo flytte til sted uten skole, sier Vibeke Melby, som var nestleder i FAU. Hun spilte en viktig rolle i det videre arbeidet med å definere hva regjeringsprosjektet skulle være.

Alle disse gode kreftene som jobbet for næringsliv, kultur og skole ble forent, og i august 2005 ble det holdt et møte der Vidar Svendby presenterte sin idé om en regjeringsmodell.

-Jeg hadde flere idédugnader med Nils Gunnerud, som hadde arbeidet med slike problemstillinger rundt omkring i Norge i mange år. Nils og jeg kom fram til at organiseringen måtte baseres på et opplegg som hadde stor bredde, var upolitisk, var generasjonsoverskridende og som kunne sette bygda vår på kartet. Vi studerte flere eksempler på tiltak som har gitt vekst og positiv oppmerksomhet, som Høylandet, Melbu og Lucky Næroset.

Bygda + skolen = sant. Økt elevtall på Feiring skole ble sett på som det beste tiltaket for å beholde skolen i bygda.

Mer enn et prosjekt

Vidar og resten av gruppa var opptatt av at dette ikke bare skulle bli et prosjekt, men en prosess, en måte å tenke nytt på som gikk lengre og dypere enn en velforening eller ei arbeidsgruppe. En regjeringsmodell, hvor folket velger representanter til ministerposter og medarbeidere gjennom et folketing, ble sett på som en mulig vei å gå.

Det første folkemøtet ble holdt på Fløygir 6.november 2005. Her var 220 mennesker til stede, og det første profileringsproduktet fra Feiring ble delt ut: en refleks med teksten «Feiring – et deilig sted å bo». Det var kulturelle innslag og foredrag om bygdeutvikling ved Knut Alfred Myren, som fortalte om lignende arbeid i Våler i Hedmark. Så ble det valg på den aller første Feiringregjeringa.

Bygdas nykommere: Den såkalte «smekkeseremonien» var i mange år fast innslag på Feiringtinget, her fra 2015.

Jens Stoltenberg hilser til Feiringregjeringa (YouTube, 2010)

Nå går vi for 1000! (EUB 5.11.12)

Den aller første Feiringregjeringa

 • Feiringminister Leif Melby
 • Sekretær Guro Ekornholmen
 • Kulturminister Hanne Jevnaker
 • PR-minister Hans Ekornholmen
 • Nytenkningsminister Vidar Svendby
 • Skole- og oppvekstminister Irene A. Bjørndal
 • Næringsminister Bjørn Aasen

Feiringregjeringa mottok 150 000 i oppstartsmidler fra Kommunaldepartementet.

Hva ville folk at regjeringa skulle jobbe med?

Ideer som kom fram på møtet:

 • Turisme, hytteutleie, båtmuligheter
 • Arbeidsplasser innenfor villmarksaktiviteter – bruke naturressursene
 • Skikkelige Feiring-souvernirer
 • Samordning av mindre virksomheter i felles lokaler
 • Eldreleiligheter med servicetilbud
 • Passe på at Kommun ikke blir solgt, at huset blir til feiringenes disposisjon
 • Festival i Feiring
 • Vannskisenter/båtturisme
 • Hotell
 • Jobbe for at ansatte på Feiringklinikken bosetter seg i bygda
 • Åpen Gård
 • Stedsnavn-skilt
 • Øl- og vinstue
 • Kro på Gamle banken
 • Bakeri, møtested, kafé
 • Legge ut attraktive tomter for salg, ned mot Mjøsa
 • Pelletsfabrikk – noe som kan holde lauvskauen nede
 • Verdens bratteste golfbane
 • Sponsing av første familie som slår seg ned
 • Oppussing av Fløygir
 • Stupetårn i Årneslandet
 • Slalåmbakke i Årneskollen

Vil du være med i Feiringregjeringa og jobbe for at Feiring skal være ei god bygd å bo i?

Vi trenger folk til både små og store oppgaver, og det er plass til alle. Ta kontakt med oss, så finner vi en oppgave til deg! Valgkomiteens leder er Monica Almeli, telefon 97152935.