Velkommen til årsmøte i Feiring pensjonistforening på Fløygir onsdag 2. mars kl. 18.00. Det blir vanlige årsmøtesaker og valg.

I tillegg skal regnskap og årsmelding for 2020 godkjennes, siden årsmøte i fjor ikke kunne avholdes.

Saker som ønskes behandlet sendes til styret v/Trond Melgård innen 23.februar.

Før årsmøtet vil sanggruppa til Karin, «Jentestunt-gruppa», synge. Etter årsmøtet blir det åpent medlemsmøte med kaffe, rundstykker og utlodning.

Fortsatt tar vi smittvernhensyn og benytter storsalen hvor vi kan holde bedre avstand.

Vel møtt til både gamle og nye medlemmer!