Feiring ungdomslag avholder årsmøte på Fløygir mandag 28.februar kl. 19.00

  • Godkjenning av regnskap
  • Godkjenning av årsrapport
  • Fastsettelse av kontingent 2022
  • Vedtekter for Feiring ungdomslag (se styrets forslag i pdf under)
  • Valg av nytt styre

Saker som ønskes tatt opp må sendes til styret på e-post feiringungdomslag@gmail.com innen torsdag 24.2.

Enkel bevertning. Vel møtt!

….