Første skitur til lokal hytte søndag 20.2. Turmål: Stor Byua. Åpen hytte mellom kl 10:00 og 14:00. For mer info: https://feiringil.no/2022/02/10/bli-med-pa-skitur/. For de som ønsker å gå fra Amelihaugen så er det brøytet parkering to steder, se kart. Det er også kjørt med spor med scooter fra Nordgardsgrinda for de som vil gå derfra (ny trase). Markert med ring hvor hytta ligger ved Stor Byvua.