Feiring ungdomslag har avholdt årsmøte. Det har vært et aktivt år for ungdomslaget, til tross for pandemi.

Ungdomslaget oppsummerer det slik:

«Vi fikk ferdigstilt og tatt i bruk klubbrommet og har kommet ordentlig i gang med faste klubbkvelder. Vi har ryddet og innredet vaktmesterleiligheten, og fått orden i rekvisitter og kostymer m.m. Vi har hatt jevnlig teateraktivitet med øvinger og forestillinger, og vi har sendt medlemmer på teaterkurs. Vi fikk en flott markering av Fløygir sitt 100-årsjubileum, med åpen dag for bygda. Vi har også gjort en viktig jobb i samarbeid med Feiringregjeringa med å tilbakeføre driftsansvaret for Fløygir til Feiring ungdomslag».

Fra markeringen av Fløygir 100 år

Dette er styret 2022:

Tore Bjørnstad (leder), Lisa Brodshaug (nestleder), Bjørn-Erik Karlquist (kasserer, ny), Nina S. Bakken (sekretær), Sigurd Bjørndal, Ingrid S.Osbak, Nora Ekornholmen, Gunhild V. Brodshaug, Camilla Opsahl (ny), Ann-Kristin Sørå Johansen (ny), Erik F. Holen (ny)

Revisor: Jøran Kristensen (ny)

Valgkomité: Ulrikke de Vibe, Lisa Therell Bjørnstad

….

Klubbrommet i 2.etasje ble ferdig i løpet av høsten 2021.

Her kan du lese årsrapporten