Anne Ekornholmen ble takket av som leder på Feiring ILs årsmøte 14.mars. Foreløpig har det ikke lykkes valgkomiteen å finne en erstatter.

Resten av styret er på plass, så det er bare lederen som mangler.

-Vi har tatt 40-50 telefoner, og ofte spurt flere i husstanden, så det har ikke stått på innsatsen, sier leder i valgkomiteen Leif-Henning Nordahl.

Nå må valgkomiteen jobbe videre, fram til en kandidat kan fremmes for et ekstraordinært årsmøte.

-Idrettslaget går veldig godt, både aktivitetsmessig og økonomisk. Gjennom fotballen og allidretten engasjerer vi enormt mange av bygdas unger, og for de voksne har idrettslaget både tur- og treningstilbud og oppkjørte skiløyper, sier Anne Ekornholmen. Hun skryter av engasjerte og erfarne styremedlemmer og gruppeledere, og sier at en ny leder får gleden av å overta et velsmurt maskineri.

Kunne du tenke deg å gjøre en innsats for bygda ved å lede Feiring IL? Ta kontakt med valgkomiteen v/Leif-Henning på telefon 90722441.

Bjørn Saksberg, Miriam Hagen, Nina S. Bakken og Inger Lise Olsen er klar til innsats for idretten i bygda, men trenger en leder på laget.
Anne Ekornholmen ble takket av for innsatsen for Feiring IL, etter 6 år i hovedstyret, 3 av dem som leder.

Feiring IL 2022

Hovedstyre

Leder: ikke besatt

Sekretær: Nina S. Bakken

Kasserer: Bjørn Saksberg

Styremedlem: Inger Lise Olsen

Styremedlem: Miriam Hagen

Gruppeledere

Skigruppa: Halvor Sjuve

Trim og tur: Kai Melby

Fotballgruppa: Knut-Harald Flesvik

Allidrett: Linda Kristiansen Dokken

Sykkelgruppa: Jostein Tofte