Visste du at fram til 1825 var Nord-Feiring en del av Toten? Kom og hør mer på Vårmøte på Fløygir torsdag 28.april kl. 19.00.

Feiring jernverks venner og Eidsvoll historielag inviterer til sitt tradisjonelle Vårmøte på Fløygir.
Denne gangen har foreningene invitert Olaf Nøkleby fra Toten til å fortelle om allmenninger.

Olaf sier dette om seg sjøl:
«Fødd på Østre Toten i 1945. Sivilagronom frå NLH 1970. Master i kulturhistorie frå Universitetet i Oslo 2013. Rektor på Valle videregående skole 1990 – 2009. Gardbrukar på Evang frå 1996».

Og dette om hva han skal snakke om:
«Fram til 1825 var Nord-Feiring ein del av Toten prestegjeld og nordfægringane hadde allmenningsrett i Totenallmenningen. Sist på 1700-talet fann danskekongen ut at han skulle selja allmenningane i Noreg for å skaffe pengar til ei slunken statskasse. I 1805 hadde turen komi til Toten. Carsten Anker på Eidsvoll verk var ute etter skogen, men amtmann Sommerfelt sørgde for at gardane på bygda fekk kjøpt allmenningen sin for ein billig penge. Allmenningen vart delt i 6 lodd. Nordfægringane fekk lodd nr 6. For å halde Carsten Anker frå livet, gjekk totningane med på å selja ein del av lodd 5 til han. Det er den skogen som blir kalt Ankerdelen».

I tillegg til dette interessante foredraget, får vi høre mannskvartetten Røst synge.

Inngang kr 200,- inkludert kaffe og kringle. Kun Vipps.

Velkommen til en hyggelig kveld på Fløygir!