Hans Ekornholmen (post mortem) og Kjell Arne Melby er tildelt Pensjonistforbundets hedersbevis. 


-Dette var moro og kom veldig overraskende på meg, sa Kjell Arne Melby. 
Hans Ekornholmen var leder for pensjonistforeningen da han gikk bort i januar, og Torunn som mottok hedersbeviset på vegne av Hans, kaller det «en stor ære og anerkjennelse». 

Torunn Ekornholmen mottok hedersbeviset på vegne av avdøde Hans Ekornholmen. T.h. Kjell-Arne Melby.

Stor innsats for lokalsamfunnet
Leder Trond Melgård holdt tale hvor han ga styrets begrunnelse for de nye æresmedlemskapene: 


«Kjell Arne har i hele sitt liv jobbet for bygda vår gjennom sitt politiske arbeid og sin store innsats i lag og foreninger. All hans erfaring som lokalpolitiker har, uavhengig av partipolitikk, vært viktig for pensjonistforeningen, også da han var leder fra 2011-15. Vi hører på når Kjell Arne tar ordet. Kjell Arne sitt arbeid for å bevare aldershjemmet og få omsorgsboliger til bygda har vært uvurderlig».


«Hans var en kulturformidler. Han hadde en inderlig glede av å glede andre. Han hadde en lun og raus lederstil uten å dominere og var et oppkomme av idéer. Som leder gjorde han om pensjonistforeningen til en kulturinstitusjon med åpne konserter og arrangementer og sørget for stabilitet. Hans jobbet også for eldre gjennom Pensjonistforbundet og Eidsvoll eldreråd. Han var en vi tenkte kom til å være der til evig tid».


-Gjennom denne utmerkelsen vil Kjell Arne og Hans ha medlemskap i ære så lenge Feiring pensjonistforening finnes, sier Trond.

Feiring pensjonistforening har to æresmedlemmer fra tidligere. Bjørg Bjørnstad og Randi Svendby fikk hedersbeviset i 2012.