Onsdag 26.okt.kl 12.00 blir det formiddagstreff på Bedehuset igjen.

Det blir besøk av Fellesmusikken Eidsvoll, bevertning og utlodning.

Alle er hjertelig velkommen!

Arr. Feiring Indremisjon