Feiring blir studieobjekt når to arkitektstudenter ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo skriver masteroppgave om aldersvennlig bygdeutvikling.

I vår fikk Feiringregjeringa en henvendelse fra to studenter som holdt på med et forprosjekt til sin masteroppgave. De ønsket å møte representanter fra Feiringregjeringa for å presentere planene og lære mer om bygdeutviklingsprosjektet vårt.

-Vi har fattet interesse for bygdeutvikling og omfanget av urbaniseringen vi har sett i Norge de siste tiårene. Feiring er spesielt interessant med tanke på at Eidsvoll kommune opplever stor vekst i sør med pendlere inn mot Oslo, skrev de.

PR-departementet ved Anne Kari og Lisa hadde en interessant samtale med Jonas Sannerud Kalin og Siren Fjærvoll Saltvik på Fløygir, om bygdeutviklingsprosjektet Feiringregjeringa, om tilflytting og fraflytting, tomter, boliger og om hvordan det er å bo i utkanten av en kommune.

Jonas Sannerud Kalin og Siren F. Saltvik med sitt forprosjekt til masteroppgaven. Et gammelt bilde fra Feiring pryder forsida.

Aldersvennlig bygdeutvikling

Jonas og Siren sitt prosjekt er å finne ut hvordan arkitektur kan bidra til en aldersvennlig framtid i Norges bygder.

-De siste 50 – 60 årene har det vært betydelige demografiske endringer i distriktene i Norge. En utfordring som blir mer aktuell i hele Norge, men spesielt i bygdene, er den aldrende befolkningen. Vi må begynne å reagere på dette før det blir et stort samfunnsproblem og må finne bærekraftige løsninger for fremtiden gjennom innovative boligkonsepter, skriver studentene i sin forberedende oppgave.

-Undersøkelser viser at de fleste av den eldre befolkningen i Norge ønsker å bo i kjente omgivelser resten av livet, men ikke nødvendigvis i samme hus.

Kjente problemstillinger

Dette er kjente problemstillinger for oss i Feiring, og spørsmål som Feiringregjeringa har drøftet flere ganger. Hvordan kan vi skape et lokalsamfunn hvor det er plass til folk i ulike livsfaser?Kanskje mangler Feiring et botilbud for spreke eldre som klarer seg selv, men som ønsker mindre hus og hage å ta vare på?

-Det er folk i denne livsfasen vi har i tankene. Folk som ønsker nærhet til samfunnsfunksjoner, til offentlig infrastruktur og muligheter for utearealer. Planen er å velge oss ut en tomt og tegne ut et slags bygdetun med en god blanding av private og felles fasiliteter, samt et samfunnsdrivhus som kan bidra til å dele kunnskap på tvers av generasjoner, sier de to studentene.

Hvorfor Feiring?

-Vi har sett på problemstillingen i ulike skalaer, fra nasjonalt, regionalt og ned til lokalt nivå, og valgt oss ut Feiring som en «case study». Eidsvoll kommune opplever stor vekst og satsning i sør, som trolig vil påvirke bygdene lengre nord i kommunen, sier de to.

Jonas sin familietilknytning til Feiring bidro til å lande på Feiring som studieobjekt.

-Jeg har vært mye i Feiring, tilbringer mye tid her og tenkte det ville passe å bruke bygda som forskningsobjekt, sier Jonas.

Studentene har tatt en liten pause fra prosjektet i høst, og fortsetter arbeidet i januar.

-Dette blir en spennende oppgave å ta fatt på, og vi gleder oss til å se på ulike muligheter i vårt arbeid våren 2023, sier Jonas og Siren.

Om noen ønsker å bidra med noen konkrete tips eller forslag til tomt kan studentene kontaktes på epost siren.fjaervoll.saltvik@stud.aho.no eller jonas.sannerud.kalin@stud.aho.no.