Øvre Romerike brann og redning søker etter menn og kvinner som kan være i beredskap og gjøre en innsats for trygghet og sikkerhet i lokalmiljøet.

– Vi trenger deg som kan kombinere din vanlige jobb med en deltidsstilling som brannkonstabel og sørge for at ditt lokalsamfunn forblir et trygt og sikkert sted, står det i utlysningen på Finn.no

Arbeidsoppgaver er å være brannkonstabel med dertil hørende oppgaver; røykdykkertjeneste, overflateregning, akutt førstehjelp m.m. Brannkonstabelen kan også bli tillagt andre arbeidsoppgaver, og må følge opplæring og kurs etter avtale. Du må bo og jobbe i nærheten av brannstasjonen i Feiring, som er lokalisert på nedsiden av FV33 ved Feiring skole.

Les hele utlysningen her

Søknadsfrist 31.desember.

Jens Ola Lundstad og Even Anders Tosterud er brannkonstabler i ØRB avdeling Feiring.
Her på et mindre risikabelt oppdrag på Fløygir under markering av brannvernuka på julemarkedet i helga.

Om ØRB

Øvre Romerike brann og redning (ØRB) er et heleid interkommunalt selskap som dekker brann- og redningsberedskapen i eierkommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Ansvarsområdet vårt dekker et areal på 2056 km2 og en populasjon på ca 120 000 innbyggere. I tillegg er Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardemoen (OSL), lokalisert i vår region.  Administrasjonen i ØRB har hovedkontor på Jessheim i Ullensaker kommune.

ØRB består av totalt 159 ansatte, og er organisert i to avdelinger: forebyggende avdeling og beredskapsavdeling. Beredskapsavdelingen er fordelt på 6 brannstasjoner, hvorav en stasjon med heltidsberedskap (Jessheim), to stasjoner med kombinert heltids-/og deltidsberedskap (Eidsvoll og Nes) og tre stasjoner med deltidsberedskap (Nannestad med fast vaktordning, Hurdal og Feiring uten fast vaktordning). 

Ved alle stasjonene er det generell beredskapsvakt med utrykningsplikt.  Dette innebærer at våre ansatte bør bo og ha hovedarbeidsplass i nærhet av den brannstasjonen man er ansatt ved. 

https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=281956378