Feiring indremisjon avholder formiddagstreff på Feiring bedehus onsdag 25.1 kl. 12.00.

Bjørg Rønning holder andakt og taler litt om fra sin tid i misjonsvirksomhet.

Magnus Julsrud Aasen spiller og synger.

Servering  –  utlodning.

Velkommen!

Foto: Magnar Haraldsen/ EUB