Pensjonistforeningen har årsmøte på Fløygir 1. feb. kl. 18.00.

Etter årsmøtet ca. kl. 19.00 blir det vanlig åpent møte, musikkinnslag ved Thor Bakken på torader, hyggelig prat, kaffe, smørbrød og utlodning.

Har noen behov for skyss, kontakt Trond Melgård tlf. 91699673.