Lørdag møttes Feiringregjeringa til fremtidsverksted på Fløygir.

Temaet for dagen var: Hvordan kan vi opprettholde Feiring som en attraktiv bygd å bo i? Hvilke organisatoriske løsninger trenger vi?

15 regjeringsmedlemmer, i tillegg til varaordfører Tove Fagerli Brodshaug, var samlet i storsalen på Fløygir,. Møtet ble arrangert som en oppfølging av Norconsults noe dystre framtidsprognose for bygda, som feiring.info omtalte i høst.

Feiringminister Nina G. Stefferud og varaordfører Tove Fagerli Brodshaug tok initiativ til framtidsverkstedet.

Utfordringer og muligheter

Hanne Jevnaker ledet gruppa gjennom en prosess hvor formålet var å komme fram til konkrete planer for en levedyktig bygd. Gruppa startet med å nevne én god ting med å bo i Feiring. Nærhet til både natur og by, trygt oppvekstmiljø og dugnadsånd var av tingene som ble nevnt. Gruppa ble deretter invitert til å peke på noen utfordringer for bygda. Plakatene på veggen ble raskt fylt opp.

  • Vi mangler en kafé eller et møtested for folk i hverdagen
  • Dugnadsslitasje – vi driver for mye på ren dugnad, trenger drahjelp fra kommunen – og å få med flere til å påta seg verv
  • For få boliger og tomter, for nyetablerte familier og spreke pensjonister
  • Uutnyttet potensiale med natur og omgivelser
  • Trusselen om nedleggelse av skolen
  • Uutbygd kollektivtrafikk
  • Få arbeidsplasser
  • For liten representasjon fra Feiring i politiske organer
  • Vi mangler gang- og sykkelsti så unga slipper å gå på vegen

Fra utopi til virkelighet

Gruppa ble deretter utfordret over i «utopi-fasen» hvor mange store tanker kom på bordet. Her var det både alpinbakke, gründermiljø, stupetårn og lønnet frivillighetskoordinator på ønskelista.

I det påfølgende gruppearbeidet ble noen av ideene lagt under lupen. Her skulle gruppene legge fram en konkret plan for realisering av utopiene. Konkretiseringer, argumentasjon og framdriftsplan ble lagt fram i plenum.

-Det var ikke noe å si på engasjementet til deltagerne. Å opprettholde engasjementet og aktivitetsnivået er den beste oppskriften for å hindre at folketallet synker, oppsummerer Feiringminister Nina G. Stefferud.

Gruppearbeid
Etter workshopen ble det tapasmiddag og mer diskusjon

Feiringtinget 2023

Søndag 12.februar er det Feiringtinget 2023, det 18. i rekka siden Feiringregjeringa ble dannet. Vi oppfordrer alle som er opptatt av bygdas ve, vel og framtid om å stille på Feiringtinget og å bli med i regjeringsarbeidet, for å være med å gjøre Feiring til et enda bedre sted å bo, nå og i framtida.