Velkommen til Feiringregjeringas årsmøte, søndag 12.februar kl. 19.00 på Fløygir!

Her får du høre om hva Feiringregjeringa har gjort i året som er gått, og litt om planene videre.

Saker som ønskes tatt opp, sendes til Nina G. Stefferud på e-post feiringminister@feiring.info innen 8.februar.

Her ser du hvem som har sittet i Feiringrådet i 2022

Dette er noe av det Feiringregjeringa har gjort i 2022

Kunne du tenke deg å bidra til at Feiring skal være et godt sted å bo?

Feiringregjeringa er inne i sitt 18.år. Valgkomiteen jobber nå for å få på plass nytt mannskap. Vi er helt avhengig av at flere tar i et tak for å opprettholde aktiviteten.

Feiringregjeringa er et dugnadsbasert, tverrpolitisk bygdeutviklingsprosjekt som jobber for at Feiring skal være et trygt og godt sted å bo. Vi tilbyr kulturarrangementer og sosiale møteplasser. Vi sørger for informasjon ut til innbyggerne om det som skjer i bygda, og markedsfører Feiring i ulike kanaler. Vi brukes som høringsinstans av det offentlige i saker som berører bygda.

Kunne du tenke deg å være med på dette? Vi trenger folk til både små og store oppgaver, og det er plass til alle. Ta kontakt med oss, så finner vi en oppgave til deg! Valgkomiteens leder er Monica Almeli, telefon 97152935.

Ordfører Hege Svendsen får gode råd fra de lokale gutta før det offisielle åpningskastet på Feiring frisbeegolfbane.
Midtsommer-Feiring i Årneslandet
Det lokale bandet Telepøbbies spilte på 4.dagsfest
Feiringskiltet vekker oppsikt og blir delt i sosiale medier
Vanntrampolina i Årneslandet er mye brukt gjennom sommeren.

Julemarked på Fløygir