— Vi er opptatt av å speile den brede gruppa som pensjonistene i bygda er, og håper å få med flere av de yngre pensjonistene, sier Trond Melgård.

Melgård ble gjenvalgt som leder under pensjonistforeningens årsmøte onsdag. Med seg i styret har han Irene Engjom, Leif Røise, Astrid Ekornholmen, Torunn Nedrebø og Sissel Brodshaug. Sistnevnte er ny i styret, og innrømmer at det er litt stas å dra gjennomsnittsalderen ned.

Styret i Feiring pensjonistforening, f.v. Irene Engjom, Trond Melgård, Leif Røise og Sissel Brodshaug. Styremedlemmer Astrid Ekornholmen og Torunn Nedrebø var ikke til stede da bildet ble tatt.

Vil ha med flere yngre pensjonister

Trond og resten av styret vil jobbe med å sette sammen et program som kan appellere til de litt yngre. -Mange tenker nok at Pensjonistforeningen er gammelmodig, og at man som 65 + er for ung til å være med. Til dem vil jeg si at pensjonistforeningen er en kulturell og sosial arena som vi former som vi ønsker. Og at alle er hjertelig velkommen hos oss!

-Vi som er pensjonister nå, vokste opp med Rolling Stones og Beatles. Kanskje vi kan dra på med litt rock’n’roll innimellom, undrer Melgård.

Vi vil være en ressurs i bygda

Lederen er også opptatt av at Pensjonistforeningen skal være en ressurs for bygda. Laget er faste brukere av Fløygir, og bidrar således til aktivitet og leieinntekter til huset. I et års tid har Pensjonistforeningen og Ungdomslaget samarbeidet om «Vaffelonsdag». Annenhver onsdag steiker pensjonistene vafler til ungdommer som kommer til Fløygir etter en kort dag på skolen.

-Det er veldig moro å være med ungdommene. De er så høflige og ordentlige, sier Irene, som er vaffel-sjef.

Det har allerede vært snakk om å utvide dette samarbeidet i året som kommer.

Pensjonistene byr på vafler til ungdommene annenhver onsdag. Her er det Irene og Kari som har svingt vaffelpressa.

Åpne møter

Feiring pensjonistforening har 84 medlemmer. Rundt 30 møter fast. Foreningen har møte hver første onsdag i måneden kl. 18, på Fløygir. Møtene er ikke medlemsmøter, men åpne møter hvor alle er velkommen.

Neste møte er onsdag 1.mars kl. 18 på Fløygir. Møt opp der, eller ta en prat med Trond Melgård, tlf. 91699673, eller noen av de andre i styret!