Abonnenter med vann fra Damtjern opplever igjen problemer med vannet.

Det rapporteres om smak av mugg og råte, og tidvis klorsmak på toppen. Det er ikke sendt ut kokevarsel, men abonnenter er opplyst om at det foregår spyling av ledningsnettet fram til 10.februar.

Saken var oppe i kommunestyret tirsdag denne uka, og saken ble omtalt i Eidsvoll Ullensaker Blad torsdag. Der refererer avisen til en rekke tiltak som Eidsvoll kommune har gjort i forbindelse med problemene (se under).

Feiringminister Nina G. Stefferud har sendt en henvendelse til Eidsvoll kommune for å få klarhet i situasjonen og hva som gjøres. Eidsvoll kommune har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Utførte tiltak

På spørsmål fra EUB om hvilke tiltak som er gjort i vannsaken, svarer Eidsvoll kommune:

 • Vi har flere ganger spylt råvannsledningen ved vannbehandlingsanlegget. Det er spylt med 6 toms ledning.
 • Det er økt på med klordosering så mye som det er mulig med en pumpe i drift.
 • Vi har byttet en lufter på råvannsledningen.
 • Vi har besiktet råvannskilden med båt.
 • Vi har hatt bistand fra Marine Tech med dykker for å sjekke inntaket og rengjort sil. Her tok vi samtidig en vannprøve nede ved inntaket.
 • Vi har hatt besøk av Mattilsynet hvor de har vært og sett på Vannbehandlings prosessen Damtjern VBA og besiktet råvannskilden med båt.
 • Vi har gjort endring på UV- aggregatene, Tidligere har vi alternert mellom UV 1 og UV 2. Nå er de programmert slik at de går samtidig.
 • Vi kjører 3 runder med vannprøver i uken. (Mandag – onsdag – fredag).
 • Vi har også hatt en befaring med Alfsen og Gunderson som har levert kloranlegget via Itek. De har sett over kloranlegget og sett på muligheten for å få inn en klorrest sløyfe. Her venter vi på svar fra Alfsen og Gunderson.
 • Vi har igjen vært i kontakt med Marine Tech for å se på muligheten for å kartlegge Råvannskilden Damtjern med flere vannprøver.
 • ABB har gjort klart for at det er mulighet for å kjøre 2 klor pumper samtidig. Dette har vi avventet litt siden klorrest sløyfe ikke er på plass enda.

Kilde: Eidsvoll kommune