Feiring bedehus onsdag 22.2 kl 12.00

Kragset kåserer om boka si «Krig og hverdag», om to jødebarn i Romsdal og deres

tragiske skjebner som ender i Auschwitz. «En historie vi aldri må slutte å fortelle!»

Karin M. Bjørnstad akkompagnerer bedehussangene og spiller solo piano.

Kragset holder andakt. Utlodning – servering.

Alle hjertelig velkommen!

Jeg har et ønske om å formidle noe av den dramatikken som Tibor og Vera opplevde, fra en trygg tilværelse i prestegården, til økende usikkerhet i bygda og i landet, til tyskernes og de norske nazistenes brutale framferd og til slutt dødsmaskineriet i Auschwitz.

Sverre Kragset