«Å REALISERE EN DRØM» – 20 år med Feiring Jernverks Venner

Feiring Jernverks Venner og Eidsvoll Historielag arrangerer Vårmøte på Fløygir i Feiring

Torsdag 30. mars kl. 19.00

Inngang: kr. 100,-

Forfatterne av utredningen «Feiring jernverks fortid, nåtid og framtid» forteller om arbeidet med en plattform for å utvikle et levende kulturminne.

Program:

* Velkommen

* Sang ved mannskvartetten «Røst»

* Foredrag ved historiker Gunnar Molden:

«Jernverksdrift i Feiring. Realiteter og visjoner»

* Foredrag ved museumspedagog Heidi Arild:

«Ja, takk, begge deler!» -Om betydningen av entusiasme

* Pause med kaffe og rundstykker

* Orienteringer fra arrangørene

Velkommen!