Eidsvoll kommune har mottatt 4 millioner kroner etter søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd. En stor del av midlene kommer Feiring til gode.

-Dette er en skikkelig glad-nyhet for Feiring, sier varaordfører Tove Fagerli Brodshaug (bildet).

Det er folket i Feiring vest og sør for midtbygda som nå kan se fram til en skikkelig oppgradering av nettet. Så fremt noen legger inn anbud på jobben, understreker Fagerli Brodshaug.

Mål: Bredbåndsdekning til alle

22 kommuner og 2 regioner i Viken får til sammen 143 millioner kroner i statlig støtte til utbygging av bredbånd. En ordning som forvaltes av Viken fylkeskommune på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) skal sørge for dekning i områder som ikke har kundegrunnlag for kommersiell utbygging av bredbånd.

– Fylkesrådet har som målsetning at alle skal ha bredbåndsdekning. For å bidra til dette, gis det tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel. 

Les mer om ordningen her: 143 millioner til bredbåndsstøtte

Hva med fiber?

Spørsmålet har dukket opp om støtteordningen også omfatter fiber? Til det svarer assisterende kommunedirektør Marte Hoel:

-I utgangspunktet er tilskuddet teknologonøytralt – det vil si at flere løsninger er aktuelle,  men vi kan ikke stille krav om fiber. Der det er trekkrør, vil fiber være naturlig.

Varaordfører Brodshaug påpeker at det i Feiring vest er lagt ned trekkerør sammen med vann og kloakk, og at folk naturlig nok ønsker seg fiber der det er mulig.

-Kravene til opp- og nedlastningstid er såpass høye at fiber ofte vil være eneste tilfredsstillende løsning, skrive Marte Hoel i en epost. Framdrift nå er at de ulike prosjektene skal ut på anbud. Viken fylke legger dem ut etter påske, og så må en avvente tilbud fra leverandørene, skriver Hoel.