Pga. mye nedbør er adkomstveiene ikke fremkommelige.

Velkommen til åpent lysthus søndag 16.april kl. 11-15. Feiring jernverks venner byr på saft, kaffe og biteti’, samt en av bygdas fineste utsikter.

Vegen til Lysthuset er godt skiltet fra F.v 33 i Stubberuddalen i Nord-Feiring. Det tar 10-15 minutter å gå fra p-plass.