Menighetsforvalteren ønsker kandidater til Kirkevalget 2023.

Ønsker du å jobbe aktivt med menigheten din i Feiring? Opptatt av gudstjenester, musikk, misjon eller barne- og ungdomsarbeid? Menighetsrådet trenger deg, still til valg!

Kontakt Guro Brox på telefon 63 96 52 20, eller epost GO986@kirken.no