Det blir årsmøte i Feiring arbeiderlag 17.august kl. 19.00. Sted: Feiring omsorgstun.

Forslag til årsmøte:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder og sekretær
  • Beretning
  • Valg

Vel møtt!

Feiring arbeiderlag.

Les mer:

-Vi trenger flere feringer i lokalpolitikken!

1.mai-arrangement på Fløygir i regi av Feiring Arbeiderlag, her fra 2019 da Anniken Huitfeldt gjestet arrangementet.