Lag og foreninger i Feiring nyter godt av Totenbankens gavmildhet.

Totens Sparebank har i over 100 år delt ut gaver til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Også i år har mange lokale lag og foreninger fått økonomisk støtte til sine aktiviteter.

Forrige uke arrangerte Toten sparebank sitt årlige gave- og sponsortreff på Raufoss. Der deltok representanter fra Feiring idrettslag, Feiring ungdomslag, Jernverkshelga og Feiringregjeringa, som alle har fått tilskudd fra gaveutdelingen i år.

Ingrid Stefferud Osbak, Nina Stefferud og Guri Nærbøe Nordahl representerte Feiring på Totenbankens gaveutdeling på Raufoss.

Dette fikk lokale lag og foreninger i Feiring:

  • Jernverkshelga: 50 000
  • Feiring idrettslag: 30 000
  • Feiring ungdomslag: 30 000
  • FAU Feiring skole: 20 000
  • Feiringregjeringa: 15 000
  • Mannskvartetten Røst: 5 000

Se lista over alle gavemottakerne her