Vel møtt til formiddagstreff på Feiring bedehus onsdag 27.9. kl. 12.00

Sang og musikk ved Rune Melby, andakt ved Trond Nordahl.  

Bevertning  –  utlodning

Alle er hjertelig velkommen!

Arr.:  Feiring Indremisjon