Siden 2016 har vi hatt fine, lysende julestjerner langs FV 33 i sentrum og i kjerkelinna. Flere av dem har sluttet å lyse helt eller delvis. Nå skal vi fikse dem – sammen!

-Vi reparerer dem i stedet for å kjøpe nye. Bra for miljøet, og ikke minst; sosialt og til glede for hele bygda, sier Linda Gulbrandsen, kulturminister i Feiringregjeringa.

Totenbanken har støttet prosjektet med 15 000 kroner til innkjøp av nye lyslenker. Jobben går ut på å ta av de gamle lyslenkene, og stripse fast nye.

-Det er ikke vanskelig, men det tar litt tid, så vi trenger minst 32 personer, sier Linda.

Sett av tid i kalenderen nå, og bli med på årets mest spesielle dugnad! Kulturdepartementet serverer suppe til arbeidslaget.

Meld deg på til Linda, telefon 97117279.

  • Hvor: Fløygir
  • Når: 4.november kl. 15.00

Stjernene lyser opp langs FV 33 og i Kjerkelinna gjennom den mørkeste tida.