Nå er det årsmøtetid i bygdas lag og foreninger. Det er plass til alle som vil gjøre en innsats!

Vil du jobbe med PR i bygda og få flere til å flytte hit? Kanskje du kan bidra til at unge og eldre har et aktivitetstilbud, til kulturarrangementer, eller at Fløygir som forsamlingshus består?

Vi håper du vurderer å si ja om du blir spurt om å bidra. Du er også veldig velkommen til å melde deg til valgkomité eller leder i foreningen.

Oversikt over årsmøter

Vet du om flere årsmøter i bygda, meld det inn til info@feiring.info

Feiring ungdomslag

Torsdag 15.februar kl. 19.00, Fløygir

Leder i valgkomiteen: Ulrikke de Vibe, ulrikkevibe@gmail.com, telefon 957 87 582

Ungdomslaget jobber med aktivitet for barn og unge (teater, dans, kurs, fritidsklubb og ungdomsklubb) og drifter også forsamlingshuset Fløygir. Styret består av både ungdommer og voksne.

Feiring pensjonistforening

Onsdag 7.februar kl. 18.00, Fløygir

Leder Trond Melgaard, tmelgaar@online.no, telefon 916 99 673

Feiring pensjonistforening søker å være en møteplass til hygge og fellesskap for pensjonistene i bygda. Foreningen har aktiviteter og faste møter med foredrag og underholdning. Alle møtene er åpne for folk i alle aldere! Feiring pensjonistforening er medlem av Pensjonistforbundet hvor formålet er å skape best mulige forhold for pensjonistene og styrke deres stilling i samfunnet.

Feiringregjeringa

Søndag 25.februar kl. 18.00, Fløygir

Leder i valgkomiteen: Guri Nærbøe Nordahl, guri.nordahl@outlook.com, telefon 976 71 974

Feiringregjeringa jobber med positiv markedsføring av bygda, drift av nettsider og sosiale medier, kulturarrangementer (f.eks. midtsommer-Feiring, julemarked, quiz), og med andre saker som berører trivsel og utvikling i bygda. Om du har lyst å bidra til at bygda vår fortsatt skal være et bra sted å bo, er det plass til deg i Feiringregjeringa!

Feiring idrettslag

Søndag 3.mars kl. 19.00, Fløygir

Leder i valgkomiteen: Monica Almeli, monicasvendby@hotmail.com, telefon 971 52 935

Feiring idrettslag jobber med å skape et godt aktivitets- og treningstilbud for folk i alle aldere. Idrettslaget har aktive undergrupper i allidrett, trim- og tur, ski og fotball. FIL vedlikeholder turstier og løypenett gjennom hele året, og drifter idrettsanlegget ved Feiring skole.