Feiring Jernverks venner avholder årsmøte på Fløygir, 26.2.2024 klokken 19.00.

Det blir kaffe og kringle, underholdning, ordinære årsmøtesaker og idédugnad om hvordan vi kan ta i bruk Lysthuset.

Dersom noen har saker til årsmøtet, må de sendes styret (morhau@me.com) innen mandag 19.2.2024. Innkalling med sakliste sendes ut 12.2.2024.

Om Feiring jernverks venner

Feiring jernverks venner, eller «Venneforeningen», ble etablert i 2003. Foreningen bidrar med istandsetting og ettersyn av Feiring jernverk, og jobber også med å spre kunnskap om Feiring jernverk og øke interessen for verksområdet. Venneforeningen har satt i stand St.Pauls gruve og vært drivkraften i gjenreisningen av Carsten Ankers representasjonsbolig på Kristenkollen, det såkalte Lysthuset.