Velkommen til Feiringregjeringas årsmøte søndag 25.februar kl. 18 på Fløygir.

Her får du høre hva Feiringregjeringa har gjort i året som er gått, og litt om planlagte aktiviteter i året som kommer.

Program:

Årsmøtesaker, underholdning, bevertning, valg.

Saker til Feiringtinget må sendes til feiringminister@feiring.info innen 18.februar.

Feiringtinget er åpent for alle! Alle som bor i Feiring og alle som er interessert i bygda.

Dette er noe av det Feiringregjeringa har gjort i 2023:

  • Arrangert hagemarked og julemarked på Fløygir
  • Arrangert midtsommer-Feiring i Årneslandet
  • Lagt ut 105 saker på feiring.info og holdt aktivitetskalenderen oppdatert
  • Drevet informasjon og PR for bygda i sosiale medier (Facebook og Instagram)
  • Bistått med PR for lag og foreninger i bygda
  • Bistått nyinnflyttere med informasjon
  • Laget Feiringkalenderen 2024
  • Hengt opp påske-, 17.mai-, midtsommer- og jule-Feiring-skilt
  • Arrangert 4.dagsfest
  • Arrangert 8 quizkvelder på Fløygir og Hansstuen