-Det ble for tynt i rekkene og for dårlig med rekruttering.

Det sier Aud Løvøy, mangeårig danser, instruktør og leder i Feiring Seniordans. Onsdag holdt styret sitt aller siste møte. Der var leder i ungdomslaget, Lisa Brodshaug også til stede, for å motta foreningens resterende midler, øremerket drift av Fløygir.

Leder i Feiring ungdomslag, Lisa Brodshaug, tok i mot pengegaven til Fløygir fra Seniordansens representanter Kari Fagerli, Solveig Aasen og Aud Løvøy.

-Vedtektene våre slår fast at ved avvikling av foreningen skal midlene gå til drift av Fløygir. Vi har 18.180 kroner på konto, og det er fint å kunne gi dette til forsamlingshuset hvor vi har danset hver tirsdag gjennom alle disse åra, sier kasserer Kari Fagerli.

-Seniordansen har vært en av Fløygirs faste brukergrupper. Det er synd at foreningen nå må legge ned, men setter stor pris på at de har bidratt til aktivitet på Fløygir. Pengegaven kommer godt med, sier Lisa Brodshaug i Feiring ungdomslag.

Møtet ble også en hyggelig mimrekveld for damene som holdt ut til siste dans.

-Vi har hatt så mye moro! Opptrådt og reist på turer. Det sosiale har vært viktigst, sier Solveig Aasen.

Seniordansen legger ned etter 17 år. Her fra opptreden under «Moro ved Mjøsa» i 2009.