Søndag 21.april kl. 18 blir det stiftelsesmøte på Fløygir.

For en stund siden skrev vi om at det planlegges startet en sjakklubb i Feiring. Nå tar initiativtagerne planene et steg videre.

-Klubben er primært tenkt for barn og ungdom, men kan gjerne utvides til voksne hvis det er interesse, sier Hans Jacob Michaelsen, som ønsker alle velkommen til stiftelsesmøte.

I invitasjonen står det:

«Feiring sjakklubb har til hensikt å være et fritidstilbud for barn og unge i Feiring. Det blir sjakktrening en gang i uka på Feiring barne- og ungdomsskole. Oppstart f.o.m skolestart 2024/25.

Etter stiftelsesmøte søkes klubben opptatt i Norges sjakkforbund og Akershus fylkeskrets.

Kontingent forslås til kr 250,- med ½ pris som søskenmoderasjon»

Les invitasjon og forslag til vedtekter her