Tirsdag 7. mai kl. 18 skal kirkegården pyntes etter vinteren.

Det skal rakes grus fra strøing i vinter, ryddes og gjøres fint til sommerhalvåret. Møt opp alle som vil og kan, gjerne med rive. Det blir kaffe og biteti til alle som møter opp!

Menighetsrådet kjøper inn ny småredskap som skal henge tilgjengelig for alle som steller graver i sommer.