PROGRAM FOR DAGEN
10.00 Mannskvartetten Røst synger ved Feiring kirke
Dørene er åpne på Fløygir fra kl. 11.00
11.15 Oppmøte ved Feiring skole
11.25 17. mai-korpset spiller Ja, vi elsker. Vi oppfordrer alle til å synge med.
11.30 Barnetoget går fra skolen, 17. mai-korpset spiller
Vi går fra Feiring skole mot Kommu’n videre bort Engelivegen til Fløygir og opp Kjerkelinna til
Feiring kirke. Etter korpset går ungdomsskolen med flaggborg, deretter 1.trinn, 2.trinn osv,
før Hoppensprett Feiring Aktivitetsbarnehage danner en lystig baktropp. Bak barnehagen
kan alle andre som har lyst til å delta gå. Vi oppfordrer til at hele toget går opp til kjerka!
Ca.12.15 Familiegudstjeneste i Feiring kirke ved prest Terje
Kjølsvik og organist Karin Melby Bjørnstad
Ca. 13.00 Program på Fløygir

  • 17.mai-korpset spiller
  • Velkommen ved 17.mai-komiteen.
  • Tale for dagen ved elever fra 8.trinn
  • Kiosk ved FAU -vipps og kontant
  • Leker for barn i alle aldre
  • Sang ved 3.og 4.trinn
  • Danseoppvisning med Feiring ungdomslags dansegruppe
  • Loddsalg og trekning
    Ca. 15.30 Programmet slutt

Arrangør er FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Feiring skole, 5.-7. trinn