Feiring Jubel og Vassarv spiller. Arr: Kulturdep. Feiringregjeringa