Feiring omsorgstun er tidligere Feiring Aldershjem.