Det er salg av kaffe og solbærtoddy. Scooterløype fra Bråtåsletta, veien til Bråtåsletta er brøyta og parkering er her.